Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod: Ovjereni prijevod znači da prijevod sadrži žig i potpis koji daje sudski tumač koji time potvrđuje da je prijevod istovjetan izvorniku te da je kao takav vjerodostojan i pravovaljan pred različitim tijelima državne uprave, ministarstvima, tvrtkama, školama, fakultetima, odnosno ima snagu izvornika.

Pošaljite nam upit