Sudski tumač

Tko je sudski tumač

Sudski tumač je osoba koju nakon položenog ispita za sudske tumače imenuje Županijski ili Trgovački sud. Imenuje se na razdoblje od četiri godine te se nakon toga imenovanje produljuje. On svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je prijevod koji je načinio na ciljnom jeziku istovjetan izvorniku na polaznom jeziku. Obratite nam se s povjerenjem ako vam je potreban sudski tumač.

Što je kartica teksta

Kartica teksta je obračunska jedinica te obuhvaća 1500 znakova s razmakom. Svaka započeta kartica računa se kao cijela kartica. Dnevna norma sudskog tumača kod prijevoda sa stranog na hrvatski jezik iznosi 6 kartica, a kod prijevoda s hrvatskog na strani jezik iznosi 4 kartice, pri čemu se primjenjuje redovna tarifa.

 

 

Tijek radnog procesa

Nakon što klijent/naručitelj dostavi dokument čiji prijevod želi izrađuje se ponuda koja se dostavlja klijentu/naručitelju. U ponudi će se navesti s kojeg se na koji jezik prevodi, broj kartica, jedinična cijena, popust ako je odobren te rok isporuke prijevoda. Nakon što klijent/naručitelj prihvati, odnosno potvrdi ponudu pisanim putem prevoditelj započinje proces prevođenja. Njegova obveza je pažljivo i savjesno pristupiti izradi svakog prijevoda jer on mora biti u potpunosti istovjetan izvorniku na polaznom jeziku. Nakon što tumač završi prijevod, on prolazi proces lekture, odnosno jezične provjere pri kojoj se uklanjaju eventualne pogreške u tipkanju, morfološke, sintaktičke i ostale gramatičke pogreške. Nakon toga prijevod se dostavlja klijentu/naručitelju. Pri dostavi prijevoda koji je ovjerio prevoditelj potrebno je naglasiti da se preuzima original ovjerenog prijevoda.

 

 

Pošaljite nam upit