Simultani prijevod

Simultani prijevod

Simultani prijevod: Simultani prijevod predviđen je za veće skupove, odnosno konferencije. Simultani prevoditelji nalaze se u izoliranim kabinama i putem slušalica slušaju što govornik govori te istodobno usmeno prevode na ciljni jezik. To je ujedno i najzahtjevnija vrsta prevođenja te simultani prevoditelji rade u paru i izmjenjuju se u kraćim vremenskim intervalima. Simultano prevođenje zahtijeva i dodatnu tehničku opremu, odnosno slušalice i mikrofone, koju organizator konferencije osigurava sam, no možemo i mi na zahtjev naručitelja.

Pošaljite nam upit