Latest News - Blog

Neokroatizmi

Kroatizam je riječ koja u odnosu na neku drugu riječ pripada hrvatskom jezičnom standardu ili je tipičnija za njega. Stoga bi neokroatizam...

Read more

Idiomi u engleskom jeziku

Idiomi u engleskom jeziku predstavljaju fiksnu grupu riječi  koje imaju određeno značenje koje je različito od značenja svake riječi zasebno....

Read more