Latinski korijeni engleskog jezika

Englezi i drugi narodi čiji je materinji jezik engleski oduvijek su bili istraživačkog duha, nastanjivali su se diljem svijeta i trgovali s mnogim narodima. Kao posljedica toga razvila se jedna od najboljih vrlina engleskog jezika – volja za prisvajanjem i prilagođavanjem stranih riječi engleskom jeziku. No, isto tako, neke discipline su zadržale latinski jezik kao „službeni“ i univerzalni jezik kojim komuniciraju svi u svijetu, poput botanike, taksonomije, prava ili kemije.

Učenje latinskog jezika može vam pomoći u učenju i shvaćanju engleskog jezika jer engleski jezik vuče duboke korijene iz latinskog jezika. Na taj način ćete lakše povezati određene riječi s njihovim značenjem.

Na primjer:

  • engleska riječ memento (hrv. uspomena) potječe od latinske riječi meminisse, što znači sjetiti se
  • engleska riječ mortal (hrv. smrtan/smrtnik) potječe od latinske riječi mors, što znači smrt

Povezanost latinskog i engleskog jezika dokazuju i neke riječi koje se još uvijek koriste u engleskom jeziku u izvornom obliku i toliko su uvriježene da se nikad nije pojavila potreba za njihovom prilagodbom suvremenom engleskom jeziku.

Primjerice:

  • consensus, što znači dogovor
  • de facto, što znači činjenično ili u praksi, a koji se koristi kad za nešto nema odgovarajućeg zakona ni standarda, ali postoji dobro utvrđena praksa u životu

Još jedan način na koji je latinski jezik upleo svoje korijene u engleski jezik je preko drugih jezika na koje je imao utjecaj, poput francuskog (npr. frail – krhak) ili španjolskog (npr. armada – vojska). Obje riječi su u francuski i španjolski  jezik ušle iz latinskog jezika te izazvale indirektan utjecaj latinskog na engleski jezik.

Iako se latinski jezik smatra izumrlim u modernom svakodnevnom životu, njegov utjecaj se osjeća posvuda, a engleski jezik je samo jedan od jezika na koje je utjecao. U izvornom, izvedenom ili izmijenjenom obliku susrećemo se s njime posvuda te nam se čak i u sadašnjim uvjetima, koji su naizgled nepovezivi s drevnim životom u kojem je latinski jezik bio glavni jezik sporazumijevanja, on može pokazati i više nego korisnim za sporazumijevanje sa strancima ili u svakodnevnom životu.

 

IZVORI:

http://images.pcmac.org/SiSFiles/Schools/GA/BenHillCounty/FitzgeraldHigh/Uploads/DocumentsCategories/Documents/Bill%20Bryson.Ch.5WhereWordsComeFrom.Excerpts.pdf

https://www.alphadictionary.com/articles/ling008_a.html

https://culturesconnection.com/translating-history-why-you-should-learn-latin/