Lažni prijatelji u engleskom i njemačkom jeziku

Engleski jezik pripada skupini zapadnogermanskih jezika, te stoga nije iznenađujuće da ova dva jezika imaju mnogo sličnosti,  s obzirom na njihovu zajedničku povijest. Procjenjuje se da je oko 35% engleskih riječi netehničke prirode te mnogo riječi iz svakodnevnog govora u engleskom jeziku zapravo njemačkog podrijetla. U današnjem dobu interneta, pod utjecajem turizma te ekonomske globalizacije i njemački jezik sve češće prihvaća engleske riječi kao vlastite. Rezultat takve razmjene riječi je lako pronalaženje sličnosti između njemačkih i engleskih riječi, što jednom prevoditelju ili sudskom tumaču za njemački ili engleski jezik uvelike olakšava posao, ali ga ujedno i komplicira zbog postojanja takozvanih lažnih prijatelja.

Lažni prijatelji su zapravo homonimi iz različitih jezika, tj. riječi koje slično ili isto zvuče ali imaju različito značenje. S obzirom na srodnost engleskog i njemačkog jezika, navest ćemo neke primjere takvih riječi. Upravo zbog njihove sličnosti, često se krivo i upotrebljavaju, a to u prijevodu može značiti fatalnu grešku. Pogledajte primjere i uvjerite se sami:

ENGLESKA RIJEČ ZNAČENJE (ENGLESKI) NJEMAČKA RIJEČ ZNAČENJE (NJEMAČKI)
chef kuhar der Chef šef, gazda
fabric materijal, platno die Fabrik tvornica
sea more der See jezero
to spend trošiti spenden donirati
gift poklon das Gift otrov
brand marka der Brand vatra
note poruka die Noten ocjene
wand štap, štapić die Wand zid
rock kamen der Rock suknja
also također, još, isto also dakle, stoga

Ovo su samo neke od riječi koje prevoditeljima ili sudskim tumačima za engleski i njemački jezik čine svakodnevicu. Ovakvi primjeri samo potvrđuju činjenicu da je jezik živa pojava koja se stalno mijenja i nadograđuje, te da biti prevoditelj ili sudski tumač znači vječno učiti i usavršavati se.

Izvori:

http://www.macmillandictionaries.com/MED-Magazine/June2003/08-german-english-false-friends.htm

http://www.fluentu.com/german/blog/false-friends-english-german/

http://www.englisch-hilfen.de/en/words/false_friends.htm