Njemački jezik u svijetu

Njemački jezik jedan je od najraširenijih jezika u svijetu. Jedan od podataka koji nam to potvrđuje je i činjenica da njemački jezik ima najviše izvornih govornika unutar Europske unije. Njemačkim jezikom se primarno govori u Njemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu, ali je jedan od službenih i raširenih jezika i u Švicarskoj, Belgiji, Luksemburgu, Italiji i drugima. Veće i manje skupine njemačkih govornika žive u Rumunjskoj, Češkoj, Mađarskoj, a u Rusiji je priznat kao službeni jezik komunikacije njemačkog stanovništva u Omsku i regiji Altaj.

Ovi podaci nam pokazuju kako je njemački jezik rasprostranjen na velikom području, te njegova upotreba potvrđuje kako je sudski tumač za njemački jezik potreban u gotovo svakoj državi Europe, ali i svijeta.

Njemački jezik je treći po redu strani jezik koji se uči diljem svijeta, te nakon engleskog jezika, jezik kojim govori najviše ljudi u EU, te predstavlja i jedan od službenih jezika EU. S obzirom na porast mobilnosti i migracija u svijetu ubrzano raste i mreža odnosa te njihova povezanost na temelju jezika. Putem usmenog i pisanog prevođenja povezuju se ljudi različitih nacionalnosti, kultura i jezika. Sudski tumač za njemački jezik ovlašten je za prevođenje službenih isprava, tumačenje na sudu, u policijskim postajama ili upravnim tijelima, te stavljanjem službenog pečata ovjerava prijevod. Za neovjereni prijevod može Vam pomoći prevoditelj za njemački jezik.

Njemački jezik ima mnogo dijalekata koji se razlikuju od standardnog jezika, ali postoje i varijacije standardnog njemačkog jezika, s obzirom na državu u kojoj se govori. To znači da je njemački standardni jezik policentričan. Postoje tri standardne varijante njemačkog jezika – austrijska, njemačka i švicarska – koje se razlikuju na različitim jezičnim razinama, poput leksika, gramatike, pravopisa i izgovora.

Izvori:

http://www.101languages.net/german/overview.html

http://www.101languages.net/german/geography.html

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-hr.do

https://en.wikipedia.org/wiki/German_language

Pošaljite nam upit