Ovjereni i neovjereni prijevod

Često postavljano pitanje u takozvanom prevoditeljskom svijetu je: što je to ovjereni i neovjereni prijevod te kada je koji potreban?

Neovjereni prijevod je bilo koji prijevod s izvornog na ciljani jezik, te ga može obavljati bilo koja osoba koja zna tražene jezike.

Ovjereni prijevod je prijevod kojeg vam izdaje sudski tumač koji je ovlašten od strane predsjednika Županijskog ili Trgovačkog Suda. Sudski tumač ovjerava svoj prijevod stavljanjem službenog pečata na prijevod, te time jamči istovjetnost prijevoda s izvornikom. Sudski tumači trebaju imati sveučilišnu diplomu ili svjedodžbu priznatog ispita o poznavanju jezika kako bi mogli biti imenovani stalnim sudskim tumačem, pa tako postoje sudski tumači za različite jezike (npr. sudski tumač za njemački jezik, sudski tumač za engleski jezik, sudski tumač za ruski jezik, sudski tumač za slovenski jezik itd.). Potpuna ovjera sudskog tumača sadrži tekst ovjere na jeziku na koji se prevodi izvornik, potpis te pečat sudskog tumača. Svaki ovjereni prijevod vodi se pod određenim brojem ovjere. Ovjera sudskog tumača nema određeno vrijeme važenja, osim ako dođe do promjene zakona.

Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta (s naslovnom stranicom, prijevodom samog teksta i potvrdom istovjetnosti izvornika i originala), originala ili kopije izvornog teksta, zajedno uvezanih te zapečaćenih pečatom sudskog tumača na zadnjoj stranici. Ispod navodimo primjer teksta ovjere na hrvatskom jeziku:
__________ stalni sudski tumač za __________jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog  – Trgovačkog suda u __________broj_______od________potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _____________jeziku.

Ovjereni prijevod dokumenata potreban je kada se predmetni dokumenti koriste u službene svrhe, poput zapošljavanja u inozemstvu ili stranoj firmi, vjenčanja, selidbe u inozemstvo i slično. Dokumenti za koje se zahtjeva ovjereni prijevod različiti su: rodni list, domovnica, svjedodžba, diploma, vozačka dozvola, sudsko rješenje, smrtni list, potvrda o nekažnjavanju, prijepis ocjena, certifikat, putovnica, osobna iskaznica, vlasnički list, izvadak iz sudskog registra, različite vrste ugovora itd.

Izvori:

http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?G1=&G2=&G3=tumaci

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-hr.do

Pošaljite nam upit