Zašto je važna lektura teksta

Svaki prevoditelj ili sudski tumač je sklon pogreškama prilikom prevođenja. Stoga je vrlo važno provjeriti prijevod prije no što bude poslan klijentu. Takva provjera prevedenog teksta zove se lektura.

Lektura teksta obuhvaća uređivanje i ispravljanje jezika teksta, te pronalaženje i uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka. Lekturu treba obavljati osoba koja posjeduje lingvističke i prevoditeljske kompetencije te dobro poznaje jezik na kojem je tekst napisan, kao i jezik s kojeg je tekst preveden, na primjer prevoditelj ili sudski tumač. Prevedeni tekst potrebno je izmijeniti te prilagoditi gramatičkim i pravopisnim normama i pravilima hrvatskog standardnog jezika ili drugog ciljanog jezika.  Prilikom lektoriranja potrebno je obratiti pažnju na mnogo vrsta pogrešaka (sintaksa, morfologija, fonologija, tvorba riječi, leksikologija, pravopis, tipfeleri i slično) i upravo zato je potrebno više puta čitati ispravljeni tekst. S obzirom da je autor prijevoda mnogo puta pročitao tekst, mogao bi previdjeti neke pogreške, stoga bi najbolje bilo da lekturu obavlja druga osoba kojoj taj tekst još nije u glavi, te će lakše, brže i detaljnije uočiti pogreške.

Lektura teksta najčešće je uključena u cijenu prijevoda u prevoditeljskim agencijama, jer svaka agencija želi klijentu isporučiti stručan i dobar prijevod. S druge strane, klijenti se i obraćaju prevoditeljskim agencijama za prijevod i lekturu teksta s ciljem dobivanja teksta koji u potpunosti odgovara originalu. Stoga je važno da prevoditeljska agencija posluje s kvalitetnim prevoditeljima i sudskim tumačima.

Tekst koji je pun grešaka može odvratiti pozornost od same poruke teksta, te stvoriti loše mišljenje i ostaviti loš dojam o autoru teksta, te time utjecati na profesionalne odnose ili suradnju.  Lektura nam u tom slučaju pomaže, jer pomoću nje tekst postaje neutralan i time čitatelj može brže i lakše shvatiti poruku teksta.

Tekstove je potrebno lektorirati jer ispravan i kvalitetan tekst ostavlja bolji opći dojam na čitatelje/klijente. Što bolji prijevod isporuči prevoditeljska agencija, to se više povećava mogućnost produljenja profesionalnih odnosa s klijentom.

Izvori:

http://bujicarijeci.com/lektura/sto-je-lektura/

http://bujicarijeci.com/lektura/kako-se-lektorira/

http://www.prevoditelj-teksta.com/2016/05/osiguranje-kvalitete-prijevoda-u-prevoditeljskim-agencijama.html

http://bujicarijeci.com/2013/02/koje-tekstove-lektorirati/

http://bujicarijeci.com/2013/02/zasto-je-lektura-korisna/

Pošaljite nam upit